Harmonisk prestation med energi, glädje och passion.

Kärleksfullt ledarskap


FAKTA

60-85% av de anställda idag känner sig oengagerade i sitt arbete. 

Endast 15% av de anställda inom offentlig sektor & 40% inom telekom industrin 
är engagerade och presterar på sin absoluta topp nivå. 

FORSKNING

Individer som har kontakt med sin passion, glädje och unika talang och använder den fullt ut, trivs bättre på sitt arbete och upplever mer engagemang, energi och glädje i det de gör. De har också 4 ggr så stor chans att lyckas och presterar 4 ggr mer än de som är oengagerade och känner sig missnöjda, tappat energi och saknar glädjeämnen i sitt arbete.

För att ta reda på dina unika talanger och källor till energi och glädje klicka här


ALLAS ANSVAR

Att bli sedd, hörd och lyssnad på har också betydelse för hur varje individ upplever, energi, glädje och engagemang i sitt arbete och på sin arbetsplats. Det är allas ansvar att utveckla sitt ledarskap av sig själv och andra för att kunna ta ansvar, skapa, samt bidra, med energi, glädje och engagemang. 

Beställ vår gratis 7 dagars kurs i kommunikation för ökad energi, glädje och harmoni.