Att leda dig själv och andra med hjärna, hjärta och kropp

Neuroledarskap - att leda med hjärna

Modern hjärnforskning, Neuroscience, har revolutionerat världen genom att visa hur vår hjärna fungerar och påverkas på olika sätt. Vi har nu fått svar på det som människor tidigare bara upplevt. Vi kan nu se med egna ögon att förändringar faktiskt sker när vi gör olika saker eller vistas i olika miljöer och får olika intryck. Vi vet nu att vår hjärna är formbar, och mycket mer än vi tidigare anat. Vi har med denna forskning fått ny insikt och kunskap om att det som tidigare bara upplevts som stora förändringar nu visat sig vara riktiga förändringar i hjärnan.

Forskning visar att det går att forma vår hjärna i de delar som är friska. Hjärnan har nämligen visat sig kunna omstrukturera sig själv och forma nya förmågor i friska delar av hjärnan om andra delar blir skadade, vilket är helt fantastiska upptäckter. Därför har just Neuroledarskap blivit ett hett ämne inom Ledarskapsutveckling de senaste åren och handlar just om att öka kunskapen om vad som händer i vår hjärna och hur vi kan påverka hjärnan på bästa möjliga sätt för att forma och utveckla den på bästa möjliga sätt.

Men är det bara kunskap om vår hjärna som är viktig för att leda sig själv och andra mot framgång med mer energi, glädje och kärlek?

Empatiskt ledarskap - Att leda med hjärtat

Hjärnan är vår dator som styr våra känslor och reaktioner som tar sig uttryck i våra hjärtan och kroppar. Det är också våra hjärtan och kroppar som ger oss en signal om att något är ur balans. Vårt hjärta är starkt förankrad till vår energi och vårt välmående och signalerar med smärta när vi t.ex. har, hjärtesorg, som många säkert upplevt, när en relation bryts upp eller vi blir kränkta eller illa behandlade. Vi kan också få spänningar, värk, uppleva energilöshet och sjukdom då kroppen och hjärtat signalerar att något är fel.

Att vara närvarande i sin kropp och sitt hjärta har blivit allt viktigare i en värld som idag snurrar fort med ständiga förändringar och krav på ständiga förbättringar och prestationsutveckling utöver det vanliga. Därför har Mindfullness blommat ut i full blom och också blivit en viktig del av det nya ledarskapet. Här handlar det om en ökad medvetenhet om stressens negativa påverkan på utveckling av både kreativitet och prestation. Att det är viktigt att landa i kroppen och agera utifrån sitt naturliga jag i hjärtat istället för att vara och agera utifrån knoppen hela tiden. Du har då en möjlighet att låta hjärnan vila och utvecklas optimalt utan stress och överbelastning och lyssna av kroppen och hjärtats signaler.

Hälsofrämjande ledarskap - Att leda med hälsa i fokus

Signaler från kroppen, hjärtat och hjärnan kan också bero på yttre påverkan som gifter eller att det vi stoppar i vår kropp är fel typ av bränsle. Vi kanske har en dieselmotor men tankar bensin och försöker hanka oss fram så gott det går. Så länge vi är i vårt intellekt och kör på så kan vi mota bort signalerna från kroppen en tid, men förr eller senare så kommer motorn att skära. Det blir obalanser vi inte kan styra över ens med tankens kraft, och den enda vägen blir att börja lyssna på kroppens signaler och börja tanka med nytt högeffektivt bränsle för att komma på fötter igen. För att utnyttja vår fulla potential och skapa energi, glädje och harmoni varje dag så behöver vi tillföra vår kropp, knopp och själ den rätta näringen, bensinen, den behöver för att kunna prestera optimalt varje dag. 

Den nya tidens ledarskap blir helt enkelt att leda dig själv och andra utifrån hjärta, hjärna och kropp för att frigöra full potential och framgång i det du eller andra gör.

Vill du veta mer om hur du kan utveckla ditt ledarskap av dig själv så hör av dig!

Ha en underbar dag med massor av energi, glädje och kärlek!

Åsa Lundqvist
Peak Performance Expert
Email: asa.lundqvist@starhr.se